“In het spoor van de Russische ziel” met journalist Peter d’Hamecourt.

Studium Generale, Universiteit van Maastricht
Aula, Minderbroedersberg 4-6, Maastricht
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis

www.maastrichtuniversity.nl/sg